Čo je lokálny zdroj?

 

Lokálny zdroj umožňuje firmám využiť obnoviteľné zdroje na výrobu energie pre vlastnú spotrebu. Pod obnoviteľným zdrojom energie rozumieme slnečnú, vodnú, geotermálnu a veternú energiu alebo energiu získanú z biomasy a bioplynu.

 

Podľa aktuálne platnej legislatívy Slovenskej Republiky, môže mať vlastný zdroj výkon do 500 kWp, pričom najvyužívanejší zdroj energie predstavujú fotovoltické elektrárne. Pre farmy a výrobcov v potravinárskom priemysle, môže byť vlastný zdroj aj malá bioplynová stanice. Ak máte vysoké účty za energiu a priestor na umiestnenie vlastného zdroju, kontaktujte nás a radi vypočítame možné úspory.

 

Z

Lacnejšia energia

Náklady na výrobu energie z vlastného zdroja sú takmer nulové a vedia značným podielom prispieť k zníženiu nákladov na energie.

Z

Zelená energia

Vlastný zdroj prispieva k znižovaniu vyprodukovaných emisií a ochrane životného prostredia.

Z

Vlastná energia

Vlastný zdroj zabezpečuje vysokú mieru energetickej sebestačnosti aj pri rastúcich cenách energií.

Technické riešenia

 

Vlastný zdroj vyrába elektrickú alebo tepelnú energiu z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré nachádzame v prírode. Každý druh obnoviteľnej energie na svoje čerpanie vyžaduje iné technické riešenie. Pre firmy ponúkame širokú škálu riešení, ktoré vieme na mieru prispôsobiť vašim potrebám:

 

 • Fotovoltické elektrárne

 • Veterné turbíny
 • Bioplynové stanice
 • Malá vodná turbína
 • Geotermálne čerpadlá
 • Kogeneračné jednotky
Fotovoltická elektráreň
Veterná turbína
Bioplynová stanica
Malá vodná turbína
Geotermálne čerpadlá

Investičné náklady

 

 • FV panely  s príslušenstvom – 12.000 EUR
 • Nosná konštrukcia – 3.600 EUR
 • Meniče AC/DC – 4.500 EUR
 • Montáž, elektroinštalačný materiál – 7.500 EUR
 • Dokumentácia, iženiering a pripojenie – 3.000 EUR
 • Celkové náklady: 30.600EUR

 

Výroba a úspory

 

34.500 kWh ročne ušetrenej energie pri priemernej cene
elektriny 0,13 EUR/kWh znamená 4.485 EUR ušetrených
nákladov na spotrebu elektriny.

Návratnosť investície pri nezmenených cenách elektriny je 6,8 rokov. Pri zohľadnení predpokladu rastúcich cien elektrickej energie bude návratnosť na úrovni 6 rokov a menej.

Cenová ponuka

 

 

 

 

 

Pre vytvorenie nezáväznej cenovej ponuky nám napíšte na info@solarenergia.sk

 

Naša spoločnosť ponúka kompletnú realizáciu a servis pre projekty obnoviteľných zdrojov. Cenová ponuka zahŕňa:

 

 

 • Projektovanie
 • Inžiniering
 • Dodávku
 • Realizáciu
 • Servis

Spoločnosť SolarEnergia s.r.o.

 

Naša spoločnosť vznikla v roku 2008 s cieľom aktívne rozvíjať a využívať obnoviteľné zdroje energie, predovšetkým v oblasti fotovoltických technológií. Venujeme sa celému procesu prípravy, výstavby a prevádzky solárnych fotovoltických zdrojov, pričom vykonávame aj technické a energetické audity, hĺbkové previerky a navrhujeme a realizujeme inovatívne riešenia solárnych fotovoltických systémov využiteľných v domácnostiach aj v priemysle. Sme členom skupiny SynCo Group, ktorá združuje vyše 30 spoločností s 300 zamestnancami a ročným obratom vyše 33 miliónov euro. Sme aktívnym členom Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI).

 

Kontakt

 

SolarEnergia, s.r.o.
Račianska 30/A

831 02 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 (0)2 4445 2432
Email: info@solarenergia.sk
Web: www.solarenergia.sk
IČO: 44041641
IČ DPH: SK 2022597874

Referencie

 

Zrealizovali sme v oblasti obnoviteľných zdrojov desiatky projektov na celom území SR s výkonom od 3 kWp do 1000 kWp. Príklady zrealizovaných projektov:

 

 • Plešivec 999 kWp
 • Ožďany 3400 kWp
 • Rohovce 999 kWp
 • Nitra Kalvária 92,61 kWp
 • Veselé 99,36 kWp
 • Dunajská Lužná 98,9 kWp